Category Archives: Uncategorized

Per Aspemo – Satter/Hakkas – Kortfilm 3

Per Aspemo – Om Satter. Kortfilm 3 av 3 Se även kortfilm 1 och kortfilm 2.

Posted in film, Uncategorized | Leave a comment

Per Aspemo – Satter/Hakkas – Kortfilm 2

Per Aspemo – Om bilkörning. Kortfilm 2 av 3. Se även kortfilm 1.

Posted in film, Uncategorized | Leave a comment

Per Aspemo – Satter/Hakkas – Kortfilm 1

Per Aspemo – Satter/Hakkas Per är född och uppvuxen i Satter men bor sedan många år tillbaka i en av grannbyarna; Hakkas. Hans familj har även en stuga i Sammakko där de spenderar mycket tid. Vi får höra Per berätta … Continue reading

Posted in film, Uncategorized | Leave a comment

Einar Fältros – Norsivaara – Kortfilm 4

Einar Fältros fortsätter att berätta, film 4 av 4. Se även film 1, film 2 och film 3.

Posted in film, Uncategorized | Leave a comment

Juttuja, praatia, pauhua, saarnoja ja porinaa jellivaaransuomen kielelä

Meänsuomen föreeninki on saanu bitraakia ette kerätä sisäle juttuja ja jellivaaransuomen porinaa. Torbjörn Ömalm, Satterin oma poika, alkaa kesälä 2014 kulkemhaan kylissä kameran kans ja filmaa ihmisitten arkielämää ja heitten paikalista histuuriata. Samala aioma kehittää www.meankielensanakirja.com ja kääntää kaikki sanat … Continue reading

Posted in film, Uncategorized | Leave a comment

Folkets berättelser och gällivarefinskan skall kartläggas

Byfinska kulturföreningen har fått bidrag till att samla in berättelser och samtal på gällivarefinska. Torbjörn Ömalm från Satter skall under 2014 färdas runt i byarna med kamera och filma människors vardag och lokalhistoria. Samtidigt skall vi utveckla ord- och kulturdatabasen … Continue reading

Posted in film, Uncategorized | Leave a comment

Olema jäseniä Euruupan vähemistökielten verkostossa

Meänsuomen föreeninki on nyt jäsen European Language Equality Network, joka on ainua Euruupan vähemistökielitten verkosto. Sillä on hyvä asema vaikuttaa pulitiikkeriä ja virkamiehiä Euruupanparlamentissä ja Brysselissä kaikissa vähemistökieli kysymyksissä. Ei ole pitkhään niin tullee histuurian ensi kertaa kuulemhaan  meänsuomesta, Meänsuomen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vi är medlemmar i Europas enda internationella nätverk för minoriteter

Byfinska föreningen är nu medlem i European Language Equality Network. Minoritetsnätverket har god position att påverka politiker och beslutsfattare i Europaparlamentet och Bryssel i frågor som berör minoritetsspråk i Europa. Snart nämns ”byfinska – Village-Finnish” för första gången i historien … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Efterlysning: Amerikabrev och emigrantfoton

Vår bästa lokalhistoria skrivs av folket själv. Under åren 1850-1940 åkte tusentals till Amerika och Kanada och skrev brev och skickade foton därifrån. Vi är mycket intresserade av att få en kopia av dessa brev, dokument och foton och visa … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Perhäänkuulutus: Haema ameriikanpreiviä ja emikranttikuvia

Meän paras paikalinen histuuria kuvathaan kansan omissa kirjotuksissa. Vuosina 1850-1940 moni matkusti Ameriikhaan ja Kanathaan ja kirjotit preiviä sieltä ja lähätit kuvia. Niitä met haluaisima kopieerata ja näyttää tässä sivussa. Met aioma rakentaa tietokannan missä met säilytämä kaikki ameriikanpreivit ja … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment