Välkommen till Meänsuomen föreeninki – Byfinska kulturföreningen.

Meänsuomen föreeninki är en ideell kulturförening som arbetar för att utveckla och bevara den kultur som associeras med byfinska, meänkieli, samiska och finska, vilka är de minoritetsspråk som finns i t ex Gällivare, Malmfälten och Tornedalen. Vi har mycket god kompetens i alla språken och tror på att samarbete över språk-, kultur- och nationsgränser stärker och är till fördel för alla språk och kulturer. Föreningen syftar till att bedriva och utveckla olika språk- och kulturprojekt, bland annat ord- och kulturdatabasen Meänkielen sanakirja

Vill du engagera dig eller stödja de projekt som förening driver eller kanske har du idéer på nya projekt som passar in i Meänsuomen föreenkinkis syfte, bli medlem! Föreningen är öppen för alla som vill stödja dess verksamhet.

För att bli medlem betala 50 kr till postgiro nummer 71 69 40-2.

Eller skicka dina kontaktuppgifter till:

email: birger.winsa@comhem.se

eller till adress:

Meänsuomen föreeninki – Byfinska kulturföreningen
c/o Birger Winsa
Rapsodivägen 48
14241 Skogås


Meänkielen sanakirja

En ordbok och kulturdatabas på nätet.

Filmprojekt

kamera

Ett filmprojekt där äldre meänkieli talande människor i Gällivare kommun intervjuas.

Amerikabrev

Digitaliseringsprojekt av amerikabrev på meänkieli.