Kurt Eriksson – Sarvisvaara – Om hemgården – Kortfilm 1

Kurt Eriksson – Sarvisvaara. Kortfilm 1 av 7.

Byn Sarvisvaara ligger ca 7 mil från tätorten Gällivare och är en by som har ena foten i den skogsamiska kulturen och den andra i den meänkielispråkiga myllan. Den specifika finska dialekten som talas i Sarvisvaara och byarna runt omkring har fortfarande starka drag från såväl de östfinska/karelska dialekterna som det lulesamiska språket, då främst genom låneord. En solig lördag satt vi hemma hos Kurt och pratade om allt möjligt. Om Sarvisvaara, om Kurt och Elisabeth, livet som sjöman, byalivet, skrönor och laestadianism. Kurt fick även besök av Nattavaara-bon Kalle Simonsson som även han deltog i diskussionerna. Dagen avslutades med ett besök på Kurts hemgård, gården där han växte upp, samt en robust blodpaltslunch.

Torbjörn Ömalm – film, producent, redigerare
Elisabeth Kurtsdotter – medhjälpare
Järämän Svenkka – medhjälpare

- Juli 2014

Posted in film | Leave a comment

Per Aspemo – Satter/Hakkas – Kortfilm 3

Per Aspemo – Om Satter. Kortfilm 3 av 3

Se även kortfilm 1 och kortfilm 2.

Posted in film, Uncategorized | Leave a comment

Per Aspemo – Satter/Hakkas – Kortfilm 2

Per Aspemo – Om bilkörning. Kortfilm 2 av 3.

Se även kortfilm 1.

Posted in film, Uncategorized | Leave a comment

Per Aspemo – Satter/Hakkas – Kortfilm 1

Per Aspemo – Satter/Hakkas

Per är född och uppvuxen i Satter men bor sedan många år tillbaka i en av grannbyarna; Hakkas. Hans familj har även en stuga i Sammakko där de spenderar mycket tid. Vi får höra Per berätta om sin uppväxt i Satter, om yrkeslivet som bl.a. taxiförare och några roliga historier från hans tonårstid. Per har, liksom många från Gällivare/Tornedalsregionen, en otrolig förmåga att berätta historier som verkligen ”fångar” en som lyssnare. Satter kallas även för Järämä, oftast när det finska språket/meänkieli används, och Hakkas – Hakanen.

Torbjörn Ömalm – film, producent, redigerare
Ingvar Ömalm – medhjälpare/intervjuare

- Juli 2014

Posted in film, Uncategorized | Leave a comment

Einar Fältros – Norsivaara – Kortfilm 4

Einar Fältros fortsätter att berätta, film 4 av 4.

Se även film 1, film 2 och film 3.

Posted in film, Uncategorized | Leave a comment

Einar Fältros – Norsivaara – Kortfilm 3

Einar Fältros fortsätter att berätt om myllykivet m.m. Kortfilm 3 av 4.

Se även film 1 och film 2.

Posted in film | Leave a comment

Einar Fältros – Norsivaara – Kortfilm 2

Einar Fältros om barndomen. Film 2 av 4.

Se även kortfilm 1.

Torbjörn Ömalm – film, producent, redigerare
Ingvar Ömalm – medhjälpare/intervjuare

Juli 2014

Posted in film | Leave a comment

Einar Fältros – Norsivaara

Under en solig och åskig sensommardag satt Einar i sitt hem i byn Norsivaara, ca 8 mil från Gällivare, och berättade historier från sin barndom, yrkesliv och hembyn med omnejd. Einar hade även mycket att berätta om gamla jordbruksredskap och andra hjälpmedel från äldre tider. De flesta redskap som visas i det första videoklippet är gjorda av familjen Fältros själva. Vi får även se och höra Eivin, bror till Einar, på två av filmklippen. Dialogerna sker nästan uteslutande på den lokala meänkieli-dialekten.

Torbjörn Ömalm – film, producent, redigerare
Ingvar Ömalm – medhjälpare/intervjuare

Juli 2014

Posted in film | Leave a comment

Juttuja, praatia, pauhua, saarnoja ja porinaa jellivaaransuomen kielelä

Meänsuomen föreeninki on saanu bitraakia ette kerätä sisäle juttuja ja jellivaaransuomen porinaa. Torbjörn Ömalm, Satterin oma poika, alkaa kesälä 2014 kulkemhaan kylissä kameran kans ja filmaa ihmisitten arkielämää ja heitten paikalista histuuriata. Samala aioma kehittää www.meankielensanakirja.com ja kääntää kaikki sanat suomeks. Suunittelussa on ette luoa samanlaisen tietokannan karjalan kielele missä on käänös venäjääks ja suomeks.

Posted in film, Uncategorized | Leave a comment

Folkets berättelser och gällivarefinskan skall kartläggas

Byfinska kulturföreningen har fått bidrag till att samla in berättelser och samtal på gällivarefinska. Torbjörn Ömalm från Satter skall under 2014 färdas runt i byarna med kamera och filma människors vardag och lokalhistoria. Samtidigt skall vi utveckla ord- och kulturdatabasen www.meankielensanakirja.com Alla ord skall översättas till finska. I planen ingår att utveckla en parallell orddatabas för karelska med översättning till ryska och finska.

 

Posted in film, Uncategorized | Leave a comment