Vi är medlemmar i Europas enda internationella nätverk för minoriteter

Byfinska föreningen är nu medlem i European Language Equality Network. Minoritetsnätverket har god position att påverka politiker och beslutsfattare i Europaparlamentet och Bryssel i frågor som berör minoritetsspråk i Europa. Snart nämns ”byfinska – Village-Finnish” för första gången i historien i Europaparlamentets möten för minoriteter.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.