Perhäänkuulutus: Haema ameriikanpreiviä ja emikranttikuvia

Meän paras paikalinen histuuria kuvathaan kansan omissa kirjotuksissa. Vuosina 1850-1940 moni matkusti Ameriikhaan ja Kanathaan ja kirjotit preiviä sieltä ja lähätit kuvia. Niitä met haluaisima kopieerata ja näyttää tässä sivussa. Met aioma rakentaa tietokannan missä met säilytämä kaikki ameriikanpreivit ja muut sellaiset tokymentit, jokka useasti olit kirjotettu suomeks. Haluama kans tallentaa vanhoita kuvia, olletikki niiltä jokka menit Ameriikhaan, Kanadhaan, Brasiilihaan ja Ryshään. Jokku emikrantit kirjotit päiväkirjojaki. Paljon tällaista viskothaan nyt roskhiin kun ei ymmäretä niitten arvoa. Lähättäkää net meile sen eestä niin met näytämä mitä arvoa niissä on. Ei viskoa poies histuurian tietoja.

Lissää tietoja Ameriikan matkustamisesta saat tästä: Ameriikan emikrantit

Vähän esimerkkiä mitä olema ajatelheet löyät tästä: Kainulasjärvi

Jos teilä on preiviä, kuvia eli muuta materiaalia vanhaasta aijasta ja olletikki emikranttiaijasta niin kirjottakaa mulle: birger.winsa@comhem.se

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.