Folkets berättelser och gällivarefinskan skall kartläggas

Byfinska kulturföreningen har fått bidrag till att samla in berättelser och samtal på gällivarefinska. Torbjörn Ömalm från Satter skall under 2014 färdas runt i byarna med kamera och filma människors vardag och lokalhistoria. Samtidigt skall vi utveckla ord- och kulturdatabasen www.meankielensanakirja.com Alla ord skall översättas till finska. I planen ingår att utveckla en parallell orddatabas för karelska med översättning till ryska och finska.

 

This entry was posted in film, Uncategorized. Bookmark the permalink.