Einar Fältros – Norsivaara – Kortfilm 2

Einar Fältros om barndomen. Film 2 av 4.

Se även kortfilm 1.

Torbjörn Ömalm – film, producent, redigerare
Ingvar Ömalm – medhjälpare/intervjuare

Juli 2014

This entry was posted in film. Bookmark the permalink.