Olema jäseniä Euruupan vähemistökielten verkostossa

Meänsuomen föreeninki on nyt jäsen European Language Equality Network, joka on ainua Euruupan vähemistökielitten verkosto. Sillä on hyvä asema vaikuttaa pulitiikkeriä ja virkamiehiä Euruupanparlamentissä ja Brysselissä kaikissa vähemistökieli kysymyksissä. Ei ole pitkhään niin tullee histuurian ensi kertaa kuulemhaan  meänsuomesta, Meänsuomen föreeninkistä ja kyläsuomesta Euruupanparlamentin kokkouksissa koskien vähemistökieliä. Moni tullee kysymhään: Mikä on se meänsuomi? Met vastaama ette se on se tämä suomi.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vi är medlemmar i Europas enda internationella nätverk för minoriteter

Byfinska föreningen är nu medlem i European Language Equality Network. Minoritetsnätverket har god position att påverka politiker och beslutsfattare i Europaparlamentet och Bryssel i frågor som berör minoritetsspråk i Europa. Snart nämns ”byfinska – Village-Finnish” för första gången i historien i Europaparlamentets möten för minoriteter.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Efterlysning: Amerikabrev och emigrantfoton

Vår bästa lokalhistoria skrivs av folket själv. Under åren 1850-1940 åkte tusentals till Amerika och Kanada och skrev brev och skickade foton därifrån. Vi är mycket intresserade av att få en kopia av dessa brev, dokument och foton och visa upp dem på denna sida. Vi ämnar skapa en databas för amerikabrev, dokument och foton från hela Nordkalotten. Många av breven är skrivna på finska. Bilder och brev finns även från Brasilien och Ryssland, och är något som är av stort värde. Några har t o m skrivit dagböcker. Mycket av detta kastas numera bort av ren okunskap om deras egentliga kulturhistoriska värde för regionen som helhet. Skicka dem till oss och vi visar deras egentliga värde. Vi söker även få kopior av de brev som lokalbefolkningen på Nordkalotten skickade till sina släktingar på andra sidan Atlanten.

Kasta inte bort vår regionala historia! Lite grann om vad vi söker finner man i hemsidan för Kainulasjärvi där man börjat utveckla konceptet Emigranthistoria.

Mer information om emigrationen till Amerika för du härifrån (på meänkieli): Amerikan emikrantit

Om ni har brev, dokument och foton från gångna tider är vi intresserade av dessa. I synnerhet emigrantperioden är av stort intresse. Skriv till mig och berätta: birger.winsa@comhem.se

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Perhäänkuulutus: Haema ameriikanpreiviä ja emikranttikuvia

Meän paras paikalinen histuuria kuvathaan kansan omissa kirjotuksissa. Vuosina 1850-1940 moni matkusti Ameriikhaan ja Kanathaan ja kirjotit preiviä sieltä ja lähätit kuvia. Niitä met haluaisima kopieerata ja näyttää tässä sivussa. Met aioma rakentaa tietokannan missä met säilytämä kaikki ameriikanpreivit ja muut sellaiset tokymentit, jokka useasti olit kirjotettu suomeks. Haluama kans tallentaa vanhoita kuvia, olletikki niiltä jokka menit Ameriikhaan, Kanadhaan, Brasiilihaan ja Ryshään. Jokku emikrantit kirjotit päiväkirjojaki. Paljon tällaista viskothaan nyt roskhiin kun ei ymmäretä niitten arvoa. Lähättäkää net meile sen eestä niin met näytämä mitä arvoa niissä on. Ei viskoa poies histuurian tietoja.

Lissää tietoja Ameriikan matkustamisesta saat tästä: Ameriikan emikrantit

Vähän esimerkkiä mitä olema ajatelheet löyät tästä: Kainulasjärvi

Jos teilä on preiviä, kuvia eli muuta materiaalia vanhaasta aijasta ja olletikki emikranttiaijasta niin kirjottakaa mulle: birger.winsa@comhem.se

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Meänsuomen föreeninkin ajatus

Meänsuomen föreeninki on kulttuuriyhistys joka pyrkii ja aikoo kehittää ja säilyttää sen kulttuurin joka ymmärethään kyläsuomeks, jellivaaransuomeks, meänkieleks eli suomeks. Saamen kieli on mukana toiminansuunitelmassa, koska sekin kuuluu Jellivaaran kunnan vähemistökielhiin. Meilä on hyvä pätevyys kaikissa vähemistökielissä ja uskoma ette yhteistyö yli kielten, kulttuuritten ja maanrajotten kehittää kaikkia kieliä ja kulttuuria. Yhistys luopi ja kehittää monenlaisia kieli- ja kulttuuriprujektia, esimerkiks sana- ja kulttuuritietokanta. Jos haluat tulla aktiiviseks jäseneks/aktivistiks eli tueta meän yhistyksen prujektia eli jos sulla on iteoita uusista prujektista jokka sopivat Meänsuomen föreenkinkin tarkotukshiin: tule jäseneks! Yhistys on auki kaikile jokka haluavat tueta sen toimintaa.Jos haluat tulla jäseneks maksa 50 SEK  postjiirunumerhoon 66 43 18-3.Eli lähätä kontaktitietoja:e-posti: birger.winsa@comhem.se

eli atreshiin:

Meänsuomen föreeninki – Byfinska kulturföreningen
c/o Birger Winsa
Rapsodivägen 48
14241 Skogås

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sökta projekt

Vi har sökt medel för filmprojekt och ordboksprojekt. Filmprojektet har blivit uppmärksammat i Radio Norrbotten P4 130410, kl 1100, NSD och Meän raatio. Projektledaren Torbjörn Ömalm från Satter arbetar med att planera för projektet. Den digitala ordboken har nu mer än 850 redaktörer från tre länder som samlar ord, fraser, uttryck och kulturell kontext till många ord. Vi har även planer på att få till stånd ett forskningsprojekt om gällivarefinskan som resulterar i en doktorsavhandling om ämnet. Utveckling pågår för fullt.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Meänsuomen uutisia

Olema nyt hakenheet rahhaa filmiprujekthiin ja sanakirjaprujekthiin, jossa nyt on 850 toimittajia kerräämässä sanastoa. Torbjörn Ömalm on filmiprujektin johtaja ja on kehittämässä ajatusta ette saa lyhyitä filmiä monesta jokka puhuvat jellivaaransuomea, olletikki kunnan länsi- ja eteläosissa. Ajatus on kans ette saa yhen tutkimuksen jellivaaransuomesta, siis  ette kunnon väitöskirja tehhään jellivaaransuomesta. Filmiprujekti on saanu reklaamia NSD:ssä ja Meän raatiussa. Radio Norrbotten P4 130410, kl 1100 lähätti kans tästä filmiprujektista pitkän haastattelun.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Välkommen till meänuutisia

Här kommer vi att publicera nyheter från föreningen. Så som uppdateringar av projekt eller andra viktiga händelser.

Posted in Uncategorized | Leave a comment